skip to Main Content
M&N-nyt

Search Danmark – ny brancheforening for Search-virksomheder

Siden sommeren 2017 har Mansfeld & Nordved deltaget aktivt i en arbejdsgruppe som sammen med Dansk Erhverv har diskuteret forudsætningerne for dannelse af en brancheforening for virksomheder, der beskæftiger sig med Executive Search & Selection.

Brancheorganisationen, der på tegnebrættet, har fået navnet Search Danmark, forventes at få sekretariat hos Dansk Erhverv for at sikre en professionel drift af foreningen.

Etablering af branchestandard
Search Danmark bliver etableret som en reaktion på, at branchen gennem flere år har oplevet, at kunderne har besvær med at skille seriøse og mindre seriøse executive search virksomheder fra hinanden.

Arbejdsgruppen har derfor arbejdet hen imod at skabe nogle etiske retningslinjer og en autorisationsordning, så kunder til leder og specialistrekruttering kan være sikre på, at når de handler med virksomheder i brancheforeningen, så sker det ud fra vedtagne branchestandarder. Branchestandarder, der blandt andet læner sig op af vedtagne retningslinjer for erhvervsrettet anvendelse af personlighedstest, samt standarder for håndteringen af såvel kunder og kandidater.

Tirsdag den 16. februar 2018 blev der afholdt et stormøde hos Dansk Erhverv med deltagelse af ca. 50 virksomheder, der alle arbejder med Executive Search & Selection. Mødet viste stor interesse og generel opbakning bag tankerne, og der er nu planlagt en stiftende generalforsamling til afholdelse i februar 2018.

Hos Mansfeld & Nordved bakker vi naturligvis op om dette initiativ, og håber at dannelsen af Search Danmark vil være med til at løfte kvaliteten af det arbejde, der udføres for kunderne, sikre bedre håndtering af kandidaterne samt styrke branchens omdømme.

Back To Top